Zdjęcia są podzielone tematycznie. Część dotycząca wycieczek znajduje się tu. Natomiast szerszą relecję fotograficzną z zaćmienia słońca można oglądać tu